Secretariaat: Pol Anrys, Carleerstraat 6, 3012 Wilsele, Tel: 016/23.42.48, E-mail: pol.anrys@skynet.be

Vlaamse Toneelauteurs vzw

Vlaamse Toneelauteurs vzw

De Bie Mark


Contact en info: Adres: Pachting 6 B/2.3, 9310 Moorsel-Aalst Tel: /
E-mail: Website: http://www.markdebie.beNieuw toneelstuk van 2020.
De stilte van een tuin bij zomeravond
Genre: Blijspel
Voor: 3 dames, 5 heren
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Inhoud verschijnt binnenkort

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Het huis waar niemand luistert
Genre: Blijspel
Voor: 3 dames, 2 heren, X figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Verschijnt eerst in Oranje Brochure

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
De Trukendoos
Genre: Komedie
Voor: 5 dames, 4 heren, X figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Verschijnt eerst in de Oranje Brochure

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Vlucht de achterflap en het liegen
Genre: Komedie
Voor: 3 dames, 2 heren, X figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Fonzie leeft - op proef - gescheiden van zijn vrouw Karola. Saskia is meteen na de scheiding bij hem ingetrokken. Alles gaat goed tot hij het bezoek krijgt van zijn werkgever, die hulp komt vragen in verband met een computerfraude. Fonzie mag dan al een knap programmeur zijn, en een redelijk fatsoenlijk man, hij heeft ook een vervelend gebrek: hij kan moeilijk de waarheid zeggen. Ook nu liegt hij erop los: hij vertelt zijn baas eerst dat hij alleen thuis is, vervolgens, als die baas de aanwezigheid merkt van Saskia, dat dat zijn vrouw Karola is. En er volgen nog leugens die alle tot misverstanden leiden.


Vlucht de achterflap en ’t liegen is de nieuwe versie van Slip Slip.


Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Het schrijfboek van tante Jeanne
Genre: Tragikomedie
Voor: 3 dames, 3 heren
Duur: 100 minuten


Korte inhoud
Vijf dertigers komen samen in een nu gesloten café. Daar hebben ze, vijftien en meer jaar geleden, na hun namiddagactiviteiten in de plaatselijke scoutsvereniging, samen hun zondagavonden doorgebracht.

Prettige tijden waren het, met ook amoureuze gevolgen. Bij twee van de vijf werken die nog na.

De tijd heelt immers niet alle wonden.


Decor: interieur van wat vroeger een dorpsherberg was

Uitgegeven bij: De auteur

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Tien kleine kijkertjes
Genre: Satire
Voor: 3 dames, 2 heren, 0 figuranten
Duur: 40 min.


Korte inhoud
Directeur Volco Volders heeft het beste voor met zijn theater, maar het TAC (de theateradviescommissie) is het niet eens met zijn beleid; dat zou te publieksvriendelijk zijn.

Decor: Rommelig bureau in de schouwburg


Uitgegeven bij: Voorlopig enkel verkrijgbaar bij de auteur: mdebie
Augustus Te Spa
Genre: Toneelspel
Voor: 3 dames, 4 heren, 1 jongen
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Verschijnt eerst in de Oranje Brochure

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Breckx en Co
Genre: Toneelspel
Voor: 4 dames, 5 heren, 2 figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Verschijnt eerst in Oranje Brochure

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
De stilte van een tuin bij zomeravond
Genre: Toneelspel
Voor: 3 dames, 4 heren, 1 figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
1970: een hotelkamer in Spa. Een Amerikaans meisje heeft in de nalatenschap van haar moeder een gedicht ontdekt, dat haar naar dit hotel heeft gevoerd. De maître d'hotel vertelt het verhaal van haar oma en haar moeder. 1914: haar ma, frivool en cynisch, amuseert zich met een circusmuzikant. De oorlog maakt een einde aan hun idylle. 1939: haar moeder heeft in de bar kennis gemaakt met de pianist. Dat die man de zoon is van circusmuzikant, weet alleen zij niet; hij is bovendien een jood. De internationale situatie dwingt hem te vluchten. Ook deze idylle eindigt voortijdig. 1970: het Amerikaanse meisje poogt van de maître d'hotel te weten te komen wat er van de circusmuzikant en de pianist geworden is. Verrassend romantische ontknoping.

Uitgegeven bij: Almo
Het rozenkasteel
Genre: Toneelspel
Voor: 2 dames, 3 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Erik De Brandt, gelukkige leraar, echtgenoot en vader, heeft een stuk van zijn jeugd in het vervallen Rozenkasteel van zijn dorp doorgebracht. Het kasteel is inmiddels eigendom van een zakenman geworden die Erik aanbiedt om voor hem te werken. Tegelijk verschijnt Vera Vrancken opnieuw in Eriks leven. Erik aarzelt: het kasteel betekent enorm veel voor zijn romantisch hart. Dat doet, geleidelijk aan, ook Vera weer. En dus storten de woelige jaren zestig, waarin de samenleving zo grondig verandert, ook Erik in een crisis. Het stuk verwijst naar reële gebeurtenissen: de studentenopstand (mei '68), de Vietnamoorlog, de eerste mens op de maan (21 juli 1969), de gemeenteraadsverkiezingen (oktober 1970), de oliecrisis en als gevolg daarvan de autoloze zondagen (1973)

Uitgegeven bij: Almo
Macht
Genre: Toneelspel
Voor: 0 dames, 2 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Minister Mariman, één van de machtigste ministers van het land, heeft een stuk van zijn succesvolle carrière te danken aan de tomeloze inzet van zijn kozijn Bob. Die is van een eenvoudige bediende en volkstribuun opgeklommen tot speciale adviseur van zijn kozijn–minister. De plaats aan de macht maakt hem overmoedig. Het komt tot een breuk met zijn broodheer. Bob loopt weg met een 'gevaarlijk dossier', dat domweg in 'verkeerde' handen valt. De twee ontdekken tot hun schade dat er nog machtiger heren zijn dan zij.

Uitgegeven bij: Almo
Mocht je die dag aan me denken
Genre: Toneelspel
Voor: 1 dame, 1 heer
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Een man (65 jaar) botst op een vrouw (55 jaar) in de cafetaria van een ziekenhuis.

Ze hebben elkaar al eerder ontmoet in de confectiezaak waar zij als verkoopster werkt en hij een kostuum kocht.

Er volgen nog (ook gewilde) ontmoetingen.

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Negentienhonderd Zesenvijfig
Genre: Toneelspel
Voor: 3 dames, 3 heren, X figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Verschijnt eerst in Oranje Brochure

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Alte Kameraden
Genre: Volkstoneel
Voor: 5 dames, 7 heren, X figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Verschijnt eerst in de Oranje Brochure

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Amen
Genre: Volkstoneel
Voor: voor: 7 dames, 6 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
De parochie wuift haar laatste pastoor uit.
Hoogtepunt: zijn afscheidsmis. Maar de pastoor daagt niet op. Wat is hem overkomen?
En hoe moet het later verder zonder pastoor? En zonder pastorie, want die wordt afgebroken.
Akelig actueel.

Decor: een haast lege kamer van de pastorie
'Amen' is een bewerking van 'Ite missa est' voor een gezelschap van 55–plussers.


Uitgegeven bij: De auteur
Chic Volk
Genre: Volkstoneel
Voor: 5 dames, 5 heren, X figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Verschijnt eerst in de Oranje Brochure

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
De dag dat het kampioenschap van België werd
Genre: Volkstoneel
Voor: 5 dames, 11 heren, mogelijk figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Wat er allemaal gebeurt in gezin Van Appels, als wielrennende zoon André het kampioenschap van België wint

Uitgegeven bij: Almo
De Dag dat Mong en Miene
Genre: Volkstoneel
Voor: 8 dames, 5 heren, X figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Verschijnt eerst in de Oranje Brochure

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
De zevende zoon
Genre: Volkstoneel
Voor: 3 dames, 5 heren, X figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Verschijnt eerst in de Oranje Brochure

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Ite missa est
Genre: Volkstoneel
Voor: 9 dames, 6 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Een parochie irgendwo (stad of platteland). De laatste pastoor, vijfenzeventig jaar, gaat me verdiende rust. Bij gebrek aan kandidaten komt er geen opvolger. Nog erger: het bevoegd gemeentebestuur heeft besloten de pastorie, zijn wettige eigendom overigens, af te breken om er serviceflats op te bouwen. De zaterdag vóór de afbraak zal de pastoor zijn afscheidsmis opdragen, tegelijk met de dankviering van een diamanten huwelijksjubileum. De koster komt in de reeds leeggehaalde pastorie naar de sleutel van de kerk zoeken. Tot zijn verbazing verneemt hij van buurvrouw Martha dat de pastoor, die al maanden in een rusthuis verblijft, die nacht een allerlaatste keer in de pastorie is blijven slapen. Martha is ongerust omdat de pastoor nog niet op is. Even later doet ze een vreselijk ontdekking: de dorpsherder is dood, zelfmoord nog wel. Met de hulp van de begrafenisondernemer, die ook voorzitter van de kerkfabriek is, probeert ze de zelfmoord te verhullen. Niet gemakkelijk, want vanwege de omstandigheden is er nogal wat heen– en weergeloop in de pastorie. Martha wil alles met waardigheid oplossen, zelfs de tijdelijke opsluiting van het argwanende hoofd van de parochieploeg. Ze slaagt erin de zelfmoord maar niet de dood zelf van de pastoor geheim te houden. Toch lukt het Martha om de hoop op een goede afloop van het jubileum levend te houden. Daarvoor verwijst ze naar Gods voorzienigheid. En inderdaad: er duikt een onbekend priester op die de mis zal lezen. Inmiddels is het opgesloten hoofd van de parochieploeg erin geslaagd de deken te verwittigen. Die arriveert net te laat om de onbekende mislezer te identificeren. Die man is inmiddels verdwenen zoals hij gekomen was: in het ijle niets. Voor de trouwe gelovigen is daarmee het bewijs geleverd: waar mensen samenzijn in Zijn naam, is de Heer in hun midden.

Uitgegeven bij: Almo
Koning Van Spaniën
Genre: Volkstoneel
Voor: 6 dames, 5 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Het gehucht Schippenijzel telt nog één café: De Koning van Spaniën, het toevluchtsoord voor een aantal wijkbewoners. Het café is sinds een paar jaar het eigendom van een manege–uitbater, die het zo gauw mogelijk wil afbreken om zijn zaak uit te breiden. De vroegere eigenaar, Ware Jacob, mag er contractueel nog tot aan zijn dood blijven wonen. Als Ware tenslotte sterft, op zijn negentigste verjaardag nog wel, nemen een klant en de schoondochter een ingrijpend besluit: in Wares plaats wordt zijn inwonende zoon Bert dood verklaard. Resultaat: tot vreugde van de klanten (die van het bedrog niets afweten) blijft De Koning van Spaniën open. Uiteraard ontstaan een aantal hindernissen en misverstanden, maar die worden met de glimlach te lijf gegaan.

Uitgegeven bij: Almo

Beschikbaar in de digitale uitleendienst
Te voet naar Scherpenheuvel
Genre: Volkstoneel
Voor: 1 dames, 1 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend


Korte inhoud
Jef De Smedt en Mark Sourby willen te voet naar Scherpenheuvel, om er bij Onze–Lieve–Vrouw de genezing van het zoontje van de door hen aanbeden cafébazin te verkrijgen. In feite hebben ze andere motieven. Die worden op hun tocht beetje bij beetje blootgelegd.

Uitgegeven bij: Almo
Terug naar boven

Deze pagina is al 4227 keer bekeken.